مقالات
پنج اقدام مهم استانبول در پیاده راه سازی

پنج اقدام مهم استانبول در پیاده راه سازی

پنج اقدام مهم استانبول در پیاده راه سازی مرکز تاریخی و گردشگری

نویسنده: اقای داود اسدپور/چهارشنبه, 18 بهمن,1396/دسته ها: مقالات

رتبه بندی این مطلب:
4/0

پنج اقدام مهم استانبول در پیاده راه سازی مرکز تاریخی و گردشگری

تحلیل و ترجمه: حسین حمیدی


مقدمه

آلودگی هوا با طیف وسیعی از اثرات مزمن و بحرانی با سلامت انسان مرتبط است و دامنه این تأثیرات بر سلامتی از ناراحتی های جسمانی تا مرگ را در بر می گیرد. در عین حال اثرات آلودگی هوا بر روی بیماری های تنفسی و مجاری قلبی مشهود است و علم روز ، آلودگی هوا را عامل خطرناکی برای سلامتی کودکان و بیماران دیابتی می داند. گروه های حساس و آسیب پذیر مانند زنان باردار، کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی و سایر افرادی که از بیماری های حاد رنج می برند و حتی گروه های کم درآمد جامعه از اثرات آلودگی هوا به طور اخص تأثیر می پذیرند.


آلودگی هوا در ترکیه

کیفیت هوا در ترکیه نگرانی بزرگی برای ساکنان آن است. سنجش های آلودگی هوا نشان می دهد که شهروندان ترکیه در سراسر کشور از هوایی تنفس می کنند که برای سلامتی مضر است. استاندارد کیفیت هوا با غلظت بین دو و نیم  و 10 میکرون بسیار بالاتر از میزانی است که اتحادیه اروپا و سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای حفظ سلامتی تعیین کرده است. بر اساس گفته های آژانس محیطی اروپا (EEA) 97 و 2 دهم  درصد جمعیت شهری ترکیه در معرض هوای ناسالم با غلظت ذرات معلق بین دو و نیم تا 10 میکرون قرار دارند.


میانگین غلظت هوای سالانه آنکارا (پایتخت ترکیه) ug/m3 58 و استانبول ug/m3 48 است و بر اساس مستندات وزارت محیط زیست و شهرنشینی این کشور، شهرهای ایگدیر، بتمن و آفیون آلوده ترین هوا را دارند.

استانبول چگونه کیفیت هوا را با پیاده مدار شدن بهبود بخشیده است؟


تولید وسایط نقلیه نخستین دلیل آلودگی هوا و حاصل برخی از معارض ترین اثرات بر حوزه سلامت عمومی است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی حضور وسایل نقلیه سنگین در شهر برای سلامتی انسان مضر است و نرخ مرگ و میر را افزایش می دهد.


تنها در سال 2012  آلودگی هوا دلیل مرگ نابهنگام سه و هفت دهم میلیون انسان در سرتاسر گیتی شده است و 88 درصد این رقم در کشورهای فقیر و در حال توسعه اتفاق افتاده است.

در واکنش به این مسئله طرح های پیاده مدار شدن شهرها در سراسر دنیا ارائه شده است که شهر را از وضعیت اتوموبیل مدار به شکل محیط های قابل تردد پیاده تغییر فرم می دهد. چنین وضعیتی می تواند فوایدی در طیف وسیع از سطوح بالای فعالیت های فیزیکی تا فعالیت های اقتصادی بزرگتر را به همراه داشته باشد. برای نمونه استانبول سردمدار جوامع شهری پیاده مدار شده است و به شکلی خود را به نمایش گذاشته است که ساخت خیابان های انسان محور می تواند فوایدی واقعی برای همه به ارمغان بیاورد.
استانبول فراتر از اتوموبیل ها، مردم را انتخاب کرده است:

شبه جزیره محدوده تاریخی یکی از تصویربرانگیزترین محدوده های استانبول است که در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. این محدوده قلب تجاری و گردشگری شهر تاریخی استانبول است و در عین حال سالانه حدود دو و نیم میلیون گردشگر وارد این شهر می شود. جزیره تاریخی این شهر محدوده ای با ترافیک سواره سنگین و از روند طراحی اتوموبیل مدار شهر استانبول مستثنی نبود. در مطالعه این محدوده اسناد یونسکو دست بر روی زیرساخت های حمل و نقلی این شهر گذاشت. این اسناد حکایت از این داشت که زیرساخت های حمل و نقلی ضعیف و آلودگی هوای شدید باعث آسیب دیدن شدید یادمان های تاریخی و محوطه های طراحی شده تاریخی این شهر شده است.


استانبول  در سال 2005 این 5 اقدام کلی را سرلوحه قرار داد و سپس به اجرای آن ها پرداخت:

1) پیاده مدار کردن بیش از 200 خیابان در محدودۀ تاریخی و گردشگری شهر

2) بهبود بخشیدن به ساختار اقتصادی و اجتماعی محدوده

3) آسان کردن دسترسی ها به محدوده

4) بالا بردن امنیت خیابان ها

5) ارتقای کیفیت محیطی


در سال 2005 شهرداری متروپلیتن استانبول اقدامی شگرف انجام داد و اولین طرح پیاده مدار کردن این منطقه تاریخی و توریستی آغاز شد.


هدف تصمیم سازان و متخصصان، کاهش اثرات ترافیک وسایل نقلیه در جامعه محلی بود. پنج سال بعد گزارش EMBARQ ترکیه با عنوان «طرح پیاده مدارسازی جزیره تاریخی مرکز استانبول – ارزیابی وضعیت موجود» ترافیک شدید این محدوده را بررسی کرد و پیشنهاداتی برای بهبود ساختار اقتصادی و اجتماعی محدوده، دسترسی به محدوده، امنیت خیابان و کیفیت محیطی را ارائه داد.
ناظران اختلالاتی را برجسته نشان می دهند که دلیل آن وسایل نقلیه موتوری و آلودگی صوتی خودروها است که این مزاحمت ها به طور توجه برانگیزی پس از پیاده مدار کردن، از آن محدوده رخت بر بست یا کاهش یافت. مجموعه ای از واکنش هایی مبنی بر کاهش آلاینده ها وجود داشت و 61 درصد صاحبان مشاغل، کاهش آلودگی هوا را تصدیق کردند و در عین حال 52 درصد ساکنان ابراز داشتند که کیفیت هوا بهبود یافته است. با وجود این به طور کلی تحقیقات نشان می دهد روی هم رفته سطح رضایتمندی به نرخ 80 درصد در میان ساکنان، دانش آموزان، حرفه مندان و صاحبان مشاغل رسیده است. با خواندن این نتایج محدوده تاریخی استانبول از سال 2010 دارای 295 خیابان پیاده مدار شده است که ناحیه ای را با قطب رفت و آمد حیاتی و مهم توأم با سرزندگی برای شهروندان استانبول ایجاد می کند. قدردانی از تلاش های اخیر پیاده راه سازی در محدوده تاریخی استانبول، افزایش وسایل نقلیه و سطوح آلودگی به طور قابل ملاحظه ای کمتر شده است و گزارشی جدید با عنوان «ارزیابی اثرات کیفیت هوا در نتیجه پیاده راه سازی در محدوده تاریخی استانبول» از سوی  EMBARQ  در ترکیه، آثار پیاده راه سازی را بر کیفیت هوای محلی استانبول مورد تحلیل قرار می دهد. یافته ها نشان می دهد که گازهای مضر مانند دی اکسید نیتروژن و دی اکسید سولفور به طور قابل توجهی پس از تلاش ها و اقدامات پیاده راه سازی کاهش پیدا کرده است. از سایر اقدامات مرتبط با حمل و نقل سواره به طور چشمگیری در محدوده تاریخی مانند «سلطان احمد» کاسته شده و به موازات آن، ایستگاه های حمل و نقل به روی خودروها بسته شده است. در ضمن منطقه مسکونی در شمال شرق محدوده تاریخی استانبول که پیاده مدار نشده است، در این زمینه تجربه کمتری به دست آورده یا اصلاً در مورد حمل و نقل سواره ها هیچ کاهشی را تجربه نکرده است، اما صراحتاً نتایج خوبی را در پس اقدامات پیاده راه سازی و تأثیر آن بر کیفیت هوای محلی نشان می دهد.


گام های بعدی: برنامه ریزی یکپارچه و اجرا

خیابان های پیاده مدار استانبول از عهده اجرای راهبردی مهم  و کلیدی برآمده اند که در راستای بهبود کیفیت هوای محلی و سلامت عمومی است. در عین حال شهر پیشرفت مهمی را در تبدیل فضاهای خود به محدوده ای با تمرکز بیشتر بر پیاده ها حاصل کرده است، با وجود این نیازهایی هنوز برای انجام اقدامات بیشتر دیده می شود:

  • برنامه و طرح جامعه بلندمدتی باید تهیه شود که ازدحامی از مردم و فعالیت های شهری را ایجاد کند و برنامه را در محدوده تاریخی به اجرا درآورد. در عین حال برنامه یک بار ایجاد می شود و محدوده ای را با رفت و آمد وسایل نقلیه کمتر شکل می بخشد تا ترافیک ورودی به محدوده تاریخی استانبول را تنظیم کند.  • بهبودبخشی به اجرای تدارکات موجود به منظور تضمین ابقای پیاده راه ها به شکل پیاده محور و دوستانه
  • اندازه گیری های آرام سازی و آسایش ترافیک باید به صورت کامل با سامانه حمل و نقل عمومی مؤثر و یکپارچه به همراه ظرفیت حمل و نقل بالا به اجرا در بیاید.
  • زیرساخت های دوچرخه سواری باید به طور یکپارچه همراه با حمل و نقل عمومی و پیاده روی ایجاد شود.

فواید این توصیه ها صرفاً به بهبود کیفیت هوا محدود نمی شود. این اقدامات می تواند آلودگی صوتی را نیز بکاهد و امتیازات اضافی را با خود به همراه داشته باشد. این امتیازات شامل بهبود ایمنی و امنیت پیاده ها در شهر، دسترسی به حمل و نقل و کیفیت خوب زندگی نیز می شود. قوه تشخیص مدیران شهری امری بسیار ضروری و حیاتی برای شهر است. مدیران شهری استانبول و حومه آن، قطعاً به تشخیص موفقیت هایی رسیده اندکه در راستای آن پیاده مداری می تواند شهر را از مزیت برخورداری از اجتماعات مردمی منتفع کند و تداوم آن می تواند از پیاده روی و خیابان های مردم مدار به جای خیابان های آلوده و اتوموبیل محور پشتیبانی کند. این انتخابی بر سر دوراهی است که قوه تشخیص مدیران شهری را در سرتاسر دنیا محک می زند.


منابع:

 http://www.wrirosscities.org/news/pedestrian-historic-district-istanbul-are-we-better

http://www.wrirosscities.org/sites/default/files/Assessment%20of%20the%20Air%  20Quality%20Effects%20of%20Pedestrianization%20on%20%C4%B0stanbul%27s%20Historic%20Peninsula.pdf

http://thecityfix.com/blog/pedestrianization-istanbul-turkey-improves-air-quality-tugce-uzumoglu

 

تعداد نمایش ها (1412)/نظرات (0)

کلمات کلیدی:
Search
آمار بازدید
دی ان ان