معرفی رئیس مرکز

 

 

حسین پناهی | 1344 | ارومیه

کارشناس ارشد مدیریت | منتخب مردم در دوره های چهارم، پنجم و ششم شورای اسلامی شهر ارومیه |  30 سال تدریس در سطوح مختلف دانشگاهی و غیر دانشگاهی | معاون آموزشی دانشگاه امام حسین (ع) | مدیر واحد هیئت علمی و اساتید و مربیان دانشگاه امام حسین ( ع ) تهران | مدیر واحد ارزیابی و توسعه آموزش دانشگاه امام حسین (ع) تهران | معاون آموزش سپاه شهدای استان آذربایجان غربی | عضو شورای فرماندهی سپاه شهدای استان آذربایجان غربی | معاون هماهنگ کننده مرکز آموزشی مالک اشتر | عضو کمیسیونهای فعال دانشگاهی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه | مدیرعامل تعاون مسکن دانشکده علوم و فنون نیروی زمینی سپاه | رئیس هیئت ورزشهای همگانی ارومیه | نماینده مردم در دور چهارم شورای اسلامی شهر ارومیه (24910رای) و نماینده مردم در دور پنجم شورای اسلامی شهر ارومیه (42 هزار و 532رای) | رئیس کمیسیون نظارت در دوره چهارم (بمدت 6 ماه) | عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ارومیه در سال اول دوره چهارم و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ارومیه در سال سوم و چهارم دوره پنجم | سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه در سال سوم و چهارم دوره پنجم | رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست در سال اول، دوم، سوم و چهارم دوره پنجم / پایان / الف

Search
آمار بازدید
دی ان ان